پوشش نورگیر حبابی

پوشش نورگیر حبابی
کارفرما : شرکت ساختمانی و مهندسی ترپ
محل انجام : سنندج-تالار مرکزی
تاریخ انجام : 30-03-1400

اجرای سازه و پوشش نورگیر حبابی که از ورق آکرلیک استفاده گردیده است.

نصب نورگیر حبابی واقع در تالار مرکزی سنندج که با نورگیرهای حبابی اکرلیک تایوانی اجرا گردیده است.

یکی از مزیتهای فوق العاده نورگیرهای حبابی نصب به همراه ایزوگام و آببندی دائم و در سایزهای متفاوت و رنگهای مختلفی میباشد.با توجه به ابعاد نورگیرها انتخاب کارفرما را در پوشش نورگیر بیشتر میگردد.

مزیت دیگر تعویض و جابجایی و تمیزکاری راحت نورگیر حبابی میباشد.

آخرین پروژه ها

دیوار صوتی پلی کربنات

دیوار صوتی پلی کربنات

طراحی و اجرای دیوار صوتی پلی کربنات ۱۶میل پلیمرطلایی یزد

اجرای سازه و پوشش استخر

اجرای سازه و پوشش استخر

اجرای سازه فلزی و پوشش پلی کربنات سقف و بدنه استخر با ورق پلی کربنات تخت(توپر)

پوشش سقف بازار تجریش

پوشش سقف بازار تجریش

اجرای سازه و پوشش ورق پلی کربنات سقف بازار تجریش(امامزاده صالح)

فرودگاه بین الملی شهید بهشتی اصفهان-ترمینال پروازهای خارجی

فرودگاه بین الملی شهید بهشتی اصفهان-ترمینال پروازهای خارجی

اجرای سازه و پوشش نورگیرهای بدنه با ورق پلی کربنات توپر۶میل شفاف

پوشش نورگیر حبابی

پوشش نورگیر حبابی

اجرا و نصب سازه وپوشش نورگیر حبابی که از ورق آکرلیک استفاده گردیده است.

پوشش پلی کربنات ورق لکسان  نورگیر استادیوم رضازاده

پوشش پلی کربنات ورق لکسان نورگیر استادیوم رضازاده

پوشش پلی کربنات۱۶میل شفاف ورق لکسان سه جداره لکسان در مجاورت zipواقع در سقف استادیوم رضازاده واقع در اردبیل