سوالات متداول

این محصول پلی کربنات، به ویژه، برای «پوشش» کنار «ساندویچ پانل»ها و ورق های فلزی، در طرح های گوناگون،در سوله ها و سالن های صنعتی استفاده می شود؛ و می توان تمام سقف را، به صورت عرضی یا طولی، با آن پوشش داد.

بله. به عنوان مثال، اگر به جاي شيشه از ورق دوجدارة پلی کربنات«لِكسان» با ضخامت شش ميل استفاده كنيم، در سال حدود بیست و دو متر مكعب گاز به ازاي هر مترمربع پنجره صرفه جويي مي شود .

انتخابِ ضخامت ورق پلی کزبنات  به عوامل متعدّدي از جمله بارِ حرارتي مجاز ساختمان، بار مكانيكي كه به ورق وارد مي شود و مقدار ايزولاسيون صوتيِ مورد نياز وابسته است. بر اساس اين موارد، ضخامت ورق مناسب از برند «لكسان» را براي پروژه ي مورد نظر انتخاب مي كنيم .

براي نصب پلی کربنات و استفاده از ورق های برندِ «لِكسان»، و براي تهيّه سازه ی نگهدارنده جزئيات خاصي بايد رعايت شود، كه در صورت نیاز، به شما تذكّر می دهیم. براي حصولِ اطمينانِ كامل از كارايي مناسب سازه ها، قاب ها و همچنين سيستم آب بندي مي توانيد طرّاحي ، محاسبه ، ساختِ سازه، تأمين پروفيل و نصب را به طور كامل به «سايه ساز ايمن» بسپريد .

ساختار فشرده ی «پلي كربنات» و همچنين آرايشِ مولكولي ویژه ی اين پوليمر باعث به هدر رفتن انرژي صوتي در اين مادّه می شود . بخشي از انرژي صوتي صرف جنبش های مولكولي «پلي كربنات» می شود. در نتيجه، فقط بخشِ باقي مانده از صوت مي تواند از ورق پليكربنات عبور كند.

براي تميز كردن ورق پلی کربنات از برند «Lexan» مي توانيد ورق های پلی کربنات را به تناوب با آبِ ولرم، پارچه يا اسفنجِ نرم تميز كنيد. پس از تميز كردن ورق ها، آن ها را با يك پارچه ی نرم خشك كنيد تا لكّه اي از آب و غبار روي ورق ها باقي نماند. همچنین، مي توانيد با يك محلولِ رقيقِ «آب و صابون» آن را تميز كنيد. استفاده از مادّه های شوينده ی ديگر ممكن است به ورق «Lexan» یا به پوشش ضدّ ماوراء بنفش “UV” آن آسيب وارد کند.

خش پذيري امری كاملاً نسبي است. هر مادّه اي در برابر موادّ سخت تر از خود خش پذير است و نمي توان آن را به مصالح رايج تعمیم داد. به عبارتی دیگر، می توان گفت اين مصالح در برابر خش مقاوم هستند. در ورق از برند «Lexan» تمهيداتي در نظر گرفته شده تا در حدّ ممکن مقاومت آن ها در برابر خش بالا باشد. عایق های «Margard» بیشترین مقاومت در برابر خش را دارند.

براي نصب پلی کربنات  و استفاده از ورق های پلی کربنات برندِ «لِكسان»، و براي تهيّه سازه ی نگهدارنده جزئيات خاصي بايد رعايت شود، كه در صورت نیاز، به شما تذكّر می دهیم. براي حصولِ اطمينانِ كامل از كارايي مناسب سازه ها، قاب ها و همچنين سيستم آب بندي مي توانيد طرّاحي ، محاسبه ، ساختِ سازه پلی کربنات، تأمين پروفيل و نصب را به طور كامل به «سايه ساز ايمن» بسپريد .

اوّل این که مادّه ی «پلي كربنات» به خودي خود نمي تواند ويژگي هاي منحصر به فرد «Lexan» را به وجود آورد. چنین ورقی حاصل شرايط فرآيندي، دستگاه هاي پيشرفته و موادّ افزودني خاصي ست كه در كارخانه های شركت آمريكايي «جنرال الكتريك – GE» چاشنیِ تولید می شود.

این روند از گرانول هاي «پلي كربنات» چنين ورقي ساخته. همچنین، فن آوری مورد استفاده در كارخانه «جنرال الكتريك» گران و هزینه بر است. دوّم این که موادّ مورد استفاده به منظور مقاوم سازی ورق هاي «Lexan» در برابر اشعه ماوراء بنفش «UV» بسیار گران اند، و استفاده ی به اندازه از اين مواد براي پوششِ ورق هاي «Lexan» تأثير زيادي در افزايش قيمت آن ها دارد. اگر در توليد ورق «پلي كربنات» از فن آوری پایین تری در توليد استفاده شود، شکّی نیست که از موادّ جاذبُ اشعه فرابنفش كمتر استفاده می شود. مي توان ورق «پلي كربنات» ارزان تري توليد كرد؛ جنرال الكتريك «GE»، امّا، هرگز كيفيّت را فداي قيمت نمي كند.

در تعریفِ كاربردهاي ورق «پلی کربنات»، بهترين گزینه همان «پلی کربنات» است، نه جایزگزین های آن. ورق هاي شفّاف پليمري ديگر مثل ورق هاي «اكريليك» و «پی.وی.سی» كاربردهاي ديگري دارد و جايگاه متفاوتی در مقایسه با «Lexan» دارند.

مثلاً، «اکریلیک» در استفاده تزئینی به علّت شفّافيّت، درخشندگي و جلوه ای خاص مناسب تر است . ورق هاي دیگری مثل «پی.وی.سی» در دماي پائين ضربه پذیرتر هستند. عبور نور در آنها چندات خوب نيست و هرچند دير شعله ور مي شوند، در صورت اشتغال به شعله، از خود گاز سمّي توليد می کنند و باعث به وجود آمدن اسيد كلريدريك در ريه انسان می شوند.